Ziņas
Dzīves drošība
Likumdošana
Apsardzes tirgū
Ekspertu uzskats
Rekomendācijas
SOS
Vardarbības upuriem
Cilvēku meklēšana
Apsardzes tirgū

PARAKSTĪTIES ZIŅĀM
parakstīties
NODERĪGA INFORMĀCIJA
VALŪTU KURSS
USD  0.7328
GBP  1.1995
RUR  0.0222
EUR  1.0000
20..22 °C , 0-2
LAIKS
ARHĪVS
MEKLĒT ARHĪVĀ
meklēt
ACULIECINIEKU VIDEO
Policija aicina at...
Neadekvāts vadītāj...
Neesiet vienaldzīg...
Tā braukā taksomet...
Suņu uzbrukums uz ...
Pārkošanas meista...
Hummer notriec vi...
Blonde un mercedes
Atriebība par viet...
Kāds pārsteigums
Vīrietis bija dzim...
Zādzība no automaš...
Sieviete un auto
Gāzes ieroci reģistrē elektroniski vai griežoties Valsts policijā

Īsstobru ieroču glabāšanas/nešanas atļaujas saņemšanas kārtība.


Par spīti viedoklim, kas ir veidojies sabiedrībā par to, ka nepilsoņiem (Latvijas republikas pastāvīgie iedzīvotāji) vispār nav nekādas iespējas nesāt reģistrētu šaujamo ieroci, atzīmēsim, ka uzmanīgi izlasot likumu, var uzzināt, ka nepilsoņi, kuri ir jaunāki par divdesmit vienu gadu, ir tiesīgi saņemt atļauju gludstobra ierocim pašaizsardzībai (piemēram, gaisa ierocis), kā nolūkam ir nepieciešams veikt visu to pašu, ko īsstobra šaujamieroča atļaujas saņemšanai (pistole/revolveris) pilsoņiem, kas tiks zemāk aprakstīts šajā rakstā.
Tāpat, nepilsoņiem ir tiesības saņemt garstobra šautenes medībām, sporta vai treniņšaušanai, glabāšanai un pārvadāšanai. Nepilsoņi, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir tiesīgi glabāt un pārvadāt īsstobra (pistoles/revolveri) šaujamieročus treniņa un sporta šaušanai, kuru kalibrs nepārsniedz 5.6 mm 22LR. Glabāšanas atļaujas saņemšanai, papildus augstāk aprakstītai atļaujai, tādai pašai kā pilsoņiem, ir nepieciešama 3 gadu sporta organizācijā reģistrētā dalībnieka pieredze un otrā pakāpe vienā no sporta šaušanas veidiem.

Tāpat, eksāmena kārtošana un visu nepieciešamo dokumentu vākšana pistoles/revolvera atļaujas saņemšanai dod nepilsoņiem un pilsoņiem tiesības saņemt atļauju pneimonisko ieroču ar augstumu ne lielāku par 12 Dž jaudas sporta un izklaides šaušanai, iegūšanai, glabāšanai un pārvadāšanai. Stobru lādējamie ieroči, vispār neprasa nekādas reģistrācijas un turklāt, pat nav nekādu ierobežojumu pēc kalibra. Bet tāds ierocis nevar tikt nēsāts uzlādēts un tā izmantošana ir iespējama tikai sertificēto šautuvju, sporta un izklaides šaušanai, teritorijā. Latvijas Republikas teritorijā ir aizliegts izmantot automātisko šaujamo un īsstobru ieročus, kuru kalibrs pārsniedz 9 mm (izņēmums – armija).

Atļaujas saņemšanas kārtība:

1. Ir nepieciešams nokārtot eksāmenu par „Ieroču aprites likuma” zināšanu. Eksāmens notiek katru trešdienu plkst. 14.00 pēc adreses Rīga, Klijānu iela 4, tālrunis uzziņām 67086923.
Eksāmens sastāv no četriem jautājumiem, 3 no tiem ir teorētiskie un viens praktiskais, kur ir nepieciešams uz Makarovas sistēmas demonstratīvās pistoles parādīt nepilnu izlikšanu/salikšanu, jeb sagatavošanās šaušanai, pie tam īpaša uzmanība jāpievērš drošības tehnikai.
Sagatavoties un nokārtot eksāmenu var ar vairāku sporta klubu palīdzību, kuri sniedz tādus pakalpojumus, bet Jūs varat arī patstāvīgi sagatavoties teorētiskam eksāmenam. Pēc eksāmenu nokārtojušo cilvēku atsauksmēm , pats minimālākais kas ir nepieciešams eksāmena nokārtošanai, tas ir pilnībā izlasīt likumu vismaz 3 reizes un tālāk koncentrēties uz sarežģītiem momentiem, kas īpaši attiecas uz ieroču kategorijām un jēdzieniem šaujamieroču „pielietošana” un „izmantošana” pašaizsardzībai.

2. Tālāk ir nepieciešams saņemt medicīniskās izziņas no narkologa un psihologa par Jūsu veselības stāvokli, kur papildus jautājumiem, līdzīgiem: „Vai Jūs kādreiz esiet lietojis narkotikas” un „Vai Jūs bieži un kādos daudzumos lietojat alkoholu” pārbauda, vai Jūs nebijās uzskaitē psih- vai narkoloģiskos dispanseros. Nepieciešamos izziņu saņemšanai var attiekties arī sarežģītāk: apmeklēt vairākus nepieciešamus ārstus savā poliklīnikā pēc dzīves vietas un tālāk, nozīmētā dienā, ārstu komisija sniegs galējo atzinumu, kas var aizņemt līdz vienas nedēļas laika un arī būs nepieciešama krietna naudas summa.

3. Ieroča atļaujas saņemšanai ir nepieciešama apliecība par pirmās medicīniskās palīdzības kursu nokārtošanu. Ja agrāk dotā apliecība bija beztermiņa, tad pēdējo grozījumu likumdošanā rezultātā, visas apliecības, kas tika izsniegtas agrāk, darbojas 5 gadus kopš to izsniegšanas momenta. Kā arī, ja Jūsu apliecības termiņš beidzas ātrāk nekā pēc gada, visdrīzāk Jūs palūgs atnest jaunu.
Pēc kursu nokārtošanas Jums tiks iedots tests par zināšanām, ko esat ieguvis kursu laikā. Testa variants visiem ir vienāds un tāpēc varat droši skatīties ko atbild Jūsu soļa biedrs.

4. Ir nepieciešams saņemt izziņu par deklarētu dzīves vietu, kur tiks uzstādīts seifs un attiecīgi glabāsies Jūsu ierocis. Ja Jūs esat nomnieks, tad sava rajona namu pārvaldē jāatnes nomas līgums. Ar nekustāma īpašuma saimniekiem būs pietiekams ar mutisku vienošanos par to, ka tiks uzstādīts ieroča seifs. Uz dotu momentu šī izziņa tiek izdota bezmaksas.

5. Deklarētā dzīves vietā Jums ir nepieciešams uzstādināt seifu, kura sienu platumam ir jābūt ne mazākam par 2.5mm. Vairākums lēto ķīniešu seifu, ko tirgo pie mums, ir ar durvju platumu līdz 5 mm, toties sienu platums bieži vien nepārsniedz pat 1 – 1,5 mm. Diez vai iecirkņa inspektors to izmērīs, bet kāda negadījuma gadījumā, piemēram, zādzības vai ieroča zagšanas gadījumā, policijas darbinieki droši vien veiks mērījumus, kas automātiski kļūs par kriminālatbildību par šaujamā ieroča glabāšanas noteikumu pārkāpšanu. Seifam jābūt piestiprinātam pie grīdas vai sienas, ar to pašu, padarot par neiespējamo to iznešanu. Par seifa izmēriem likumā nekas netiek minēts, bet neiesakām iegādāties pašu mazāko, pa cik seifā vēl būs nepieciešams glabāt patronus un, ieskatoties nākotnē, ja Jūs neierobežosiet sevi ar vienu īsstobra šaujamieroča vienību, labāk paredzēt brīvo vietu. Īsstobra šaujamā ieroča glabāšanai ir nepieciešams atsevišķi slēdzamais iedalījums, par ko vēstī „Ieroču aprites likuma” p. 80.

6. Tālāk ar visiem dokumentiem Jūs dodaties pie sava rajona inspektora. Atļaujas inspekcijas inspektoru darba laiki un kontaktinformāciju varēsiet atrast tās mājas lapā. Uz vietas būs nepieciešams uzrakstīt pieteikumu īsstobra pašaizsardzības ieroča iegādāšanai ar motivāciju. Pretī ziņojumiem forumos par to, ka ir pietiekams ar norādīšanu „Pašaizsardzībai”, ar to gan nebūs gana, par ko Jums uzreiz atgādinās ar uzvedinošiem jautājumiem, līdzīgiem: „Vai Jums kāds draud?” „Tad vēršaties policijā” vai „Ja Jūsu darbs ir saistīts ar lielo skaidrās naudas summu pārvadāšanu, tad pierādiet to, un vispār, kāpēc Jūsu firma nevar nolīgt apsardzi?” Bet ja Jūs sāksies „izdomāt” dažādus stāstus par iedomājamiem draudiem, Jūs varat sākt vainot par viltus datu sniegšanā un uz šī pamata atteikt atļaujas saņemšanā. Viens no variantiem ir rakstīt sekojošo: „Lūdzu izsniegt man šaujamieroča nešanas atļauju pašaizsardzībai, radinieku un sava īpašuma aizsardzībai”, kas būs par neitrālu un ietilpīgu motivāciju. Jums līdzi ir jābūt pasei, visiem savāktiem dokumentiem un 2 fotogrāfijas 4x3. Tālāk, parasti 5 – 7 dienu laikā, Jums uzzvanīs vietējais policijas nodaļas pilnvarotais un sarunās ar Jums ērtu laiku, lai atnāktu un apskatītu seifu. Pēc pārbaudes viņš aizsūta rakstisku paziņojumu atļaujas inspekcijā. Pēc nedēļas Jūs varat uzzvanīt inspektoram un precizēt, vai Jums ir izsniegta atļauja. Pēc likuma, atbilde ir jāsniedz 30 dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma iesniegšanas.

7. Pēc pozitīvās atbildes no inspekcijas, Jūs apmaksājat valsts nodevu 32 Ls un saņemat dokumentu ar atļauju īsstobra šaujamā ieroča iegādei. Dokumentam ir divas vienādas daļas un katra ir derīga 3 mēnešus. Ja triju mēnešu laikā Jums tā arī neizdevās izmantot atļauju, tad nedēļu pirms tās beigu termiņa ir nepieciešams uzrakstīt iesniegumu atļaujas inspekcijā ar lūgumu to pagarināt. Pēc tam, atļauja tiks pagarināta vēl uz trim mēnešiem. Pie pirkuma veikalā Jums aizpildīs abas daļas, vienu – paturēs sev, bet otru – atdos Jums. Pēc tam 5 dienu laikā ar augstāk minēto dokumentu un iegādāto ieroci, Jums jāierodas pie sava inspektora, kur Jums tiks izdota apliecība ieroča nešanai vai glabāšanai. Ja kādu personīgu iemeslu dēļ Jūs neieradīsieties uzstādītā 5 darba dienu termiņā reģistrācijai, tas izraisīs tādas sekas, kā naudas sods, visu veidu ieroču atļaujas darbības īslaicīgu apturēšanu, pat līdz kriminālatbildības. Kāda atļauja Jums tiks izsniegta, glabāšanai vai nešanai, būs atkarīgs no tā, cik pārliecinoši Jūs motivējāt nepieciešamību pēc ieroča iesnieguma rakstīšanas laikā, kā arī no Jūsu reputācijas. Ja neesat apmierināts ar atļaujas inspekcijas lēmumu, Jums ir likumiskas tiesības pārsūdzēt to tiesā. Pēc grozījumiem likumā par ieročiem, kas ir spēkā no 29.11.2012., atļaujas ieroču nešanai/glabāšanai tiek izsniegtas uz 10 gadiem.Lai pagarinātu vai saņemtu atļauju, nākotnē tiks vērtēts ne tikai cilvēka veselības stāvoklis, bet arī viņa psiholoģiskas īpatnības. Ar to nodarbosies sertificēts psihologs.

Izraksti no likuma lēmuma pieņemšanai par iespēju un vajadzību šaujamo ieroču atļaujas saņemšanai. Aizliegumi.Atļauja šaujamieroču vai lielās enerģijas pneimonisko ieroču iegādei, glabāšanai vai nešanai ir aizliegts izsniegt sekojošai personai:
· kam ir sodāmība par kriminālo pārkāpumu triju gadu laikā pēc soda izciešanas;
· kam ir divas vai vairāk sodāmības par kriminālo pārkāpumu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas);
· kam ir sodāmība par nozieguma īstenošanu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas);
· Kam ir konstatēti psihiskie traucējumi, vai kam tādi bija kontrastēti agrāk un ir medicīniskā prognoze par to atkārtotības iespējām, vai kas atrodas uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas medicīnas iestādē;
· Kas, fizisko trūkumu rezultātā, nav spējīgs izmantot šaujamo ieroci vai lielās enerģijas pneimonisko ieroci;
· Kas pēdējo divu gadu laikā pakļāvās administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar alkohola, narkotisko, prihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu, vai par kādu Valsts policijā ir ziņas par to, ka viņa ierocis tika ļaunprātīgi izmantots vai arī kas minēja nepamatotus iemeslus ieroča iegādei;
· Par kuru valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēs ir ziņas, kas apmierina šīs personas piederību aizliedzošiem kara vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienošanām, nereģistrētiem likumā paredzētā kārtībā;
· Kam nav deklarētas (nereģistrētas) dzīves vietas;
· Kas nav piesaistīts kriminālatbildībai par kriminālās darbības veikšanu.
· Ja Jums rodas šaubas un kādreiz bija likuma pārkāpumu, uz kuru pamata var atteikt atļaujas izsniegšanā, Jūs to uzzināsiet tikai pēc šaujamā ieroča iegādes pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Tas, kas ir nepieciešams zināt un labi saprast, ja Jums ir šaujamierocis.

Pants 30. Šaujamieroča un gāzes pistoļu (revolveru) izmantošanas un pielietošanas kārtība. (1) pirms šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas tiek veikts brīdinājums par tā pielietošanas nodomu vai arī no gāzes ieroča veikts brīdinājuma šāviens.
(2) Šaujamierocis vai gāzes pistole tiek izmantota bez brīdinājuma, ja:
1. uzbrukums notiek pēkšņi;
2. pie uzbrukuma tiek pielietoti un izmantoti priekšmeti, kas padraud personas dzīvību un veselību, vai tiek izmantoti mehāniski transporta līdzekļi;
3. aizstūrējama persona rāda pretdarbību ar ieroča vai priekšmetu izmantošanu, kas apdraud citas personas dzīvību vai veselību;
(3) Šaujamieroča vai gāzes pistoles izmantošanas gadījumā, persona, kas to izmanto, dara visu nepieciešamo kaites samazināšanai un citu personu drošības garantēšanai
(4) Par katru šaujamieroča izmantošanas gadījumu, persona, kas to pielietoja, nekavējoties paziņo par to Valsts policijā. Šī persona saglabā notikuma vietas apstākļus un paliek notikuma vietā, bet par cietušo esamības gadījumā sniedz viņiem pirmo medicīnisko palīdzību un nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
(5) Ir aizliegts izmantot un pielietot šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), ja to izmantošanas vai pielietošanas gadījumā var ciest citas personas, pret kurām ierocis var speciāls līdzeklis nebija vērsts.

Atļauja ieroča glabāšanai Ieroča glabāšanas atļauja dod personai tiesības glabāt šaujamieroci vai lielās enerģijas pneimonisko ieroci atļaujā norādītā dzīves vietā vai ieroča īpašnieka nekustāmā īpašuma atrāšanas vietā (fiziskās personas) vai speciāli aprīkotā ierocim tā īpašnieka telpā (juridiskās personas), pārvadāt vai pārsūtīt ieroci, iegādāties un glabāt tā munīciju, kā arī izmantot un pielietot ieroci likumā paredzētos gadījumos un noteiktā kārtībā.

Atļauja ieroča nešanai

Atļauja ieroča nešanai dod fiziskai personai tiesības glabāt šaujamieroci atļaujā norādītā vietā, nesāt, pārvadāt vai pārsūtīt to, iegādāties un glabāt tā munīciju, kā arī izmantot un pielietot šaujamieroci likumā paredzētos gadījumos un noteiktā kartībā.

Pants 21. Ieroču un tā munīciju iegādāšanas, glabāšanas un nešanas noteikumi fiziskām personām

(1) Fiziskā persona ir tiesīga iegādāties, glabāt un nesāt šaujamieroci un tā munīciju, kā arī lielās enerģijas pneimonisko ieroci un tā munīciju pašaizsardzības vajadzībām, medībām vai sportam vai arī iegādei kolekcijai un tā ieroča glabāšanai, ka ir saņemta Valsts policijas atļauja.
(2) Fiziskā persona, kurai nav atļaujas ieroču kolekcijai, ir tiesīga iegādāties vai glabāt šaujamieroču un lielās enerģijas pneimonisko ieroču ne vairāk par 10 vienībām.
(3) Fiziskā persona ir tiesīga iegādāties vai glabāt neierobežotu šaujamieroča viena kalibra patronu skaitu pašaizsardzībai, sporta vai medību ierocim.
(4) Fiziskā persona ir tiesīga (ar Valsts policijas atļauju) glabāt sporta šaujamieroci un lielās enerģijas pneimonisko ieroci sporta organizāciju ieroču glabātuvēs.Prasības licencei ieroča saņemšanai dažādās valstīs.
Aidaho: skat. Konetikuta

Aijova: skat. Konetikuta

Arkanzasa: Aptuveni 8 stundas. Pamatā teorija par ieroča lietošanu, negadījumu un pašāvēju iemesli. Zināms laiks ir veltīts komunikācijai ar policiju jautājumiem, maksta un omunīcijas pareizai izvēlei, kā arī ieroča izmantošanai juridiskām sekām. Vairākas instruktoru organizācijas piedāvā paplašinātus kursus ar praktisko daļu.

Virdžinija: Praktiskā daļa vispār nav nepieciešama. Kursu var nokārtot online režīmā, veltot 65 minūtes laika, pēc tam atbildot uz 20 jautājumiem. Gala rezultātam ir juridisks spēks iesniegšanai ar pārējiem dokumentiem slēptas nešanas licences saņemšanai.

Havaiji: skat. Arkanzasa.

Rietumu Virdžīnija: skat. Virdžīnija.

Ilinoisa: ir vajadzīga tikai pārbaude uz notiesātību trūkumu, instanču ievērojama skaita nokārtošana FOID ieroča īpašnieka kartiņas saņemšanai, pie tam apmācība, cik dīvaini tas arī nebūtu – nav nepieciešama, ņemot vērā to, ka tas ir vienīgais štats, kas pilnībā aizliedz slepeno ieroča nešanu.

Kentuki: Te ir cita veida ierobežojumi – obligātiem kursiem nedrīkst būt ilgākiem par 8 stundām un trāpīt mērķi no 7 metru attāluma 11 reizes no 20.

Konnektikuta: No 4 stundām. Atkarībā no iepriekšējiem kursiem, te pārsvarā atkārtojas praktiskā daļa. DT pamata noteikumi, tieši 4. Spēja ielādēt/izlādēt pistoli un proti, šaušana – 7 šāvieni no 10. Teorētiskā daļā –ne mazāk par 70% pareizu atbilžu.

Luziāna: skat. Konektikuta.

Masačusetsa: skat. Kolumbijas apgabals.

Mičigāna: skat. Konektikuta.

Ņevada: skat. Konektikuta. Kopumā analoģiski, bet ir arī nianse – atkarība no rezultātiem, kas iegūti apmācību laikā, var tikt izvēlēta pistole vai/un revolveris. Attiecīgi – parādīt prasmes uz viena vai abiem paraugiem.

Ņju Džersija: no 8 stundām apmācībām, teorētiskā eksāmena nokārtošana. Praksē, pēdējo 15 gadu laikā štats neizdeva nevienu atļauju slēptai nešanai.

Ņju Mehiko: kursa garums – 15 stundas. Iekļauj sevī gan praktisku, gan teorētisku daļas. Ierobežojums ir pēc augšējā kalibra, t.i. pieejams izvēlēts nešanai un izplatās uz visiem mazākiem. Ir nepieciešams apstiprināt savas prasmes katrus 2 gadus.

Kolumbijas apgabals (Vašingtona DiSi): No 4 stundām (teorijas 3 stundas un prakses 1 stunda).

Oklahoma: no 16 stundām. Kā Ņevadā – ir nepieciešams izvēlēties pistoli vai revolveru, vai arī kvalificēties ar abiem paraugiem.

Rodailenda: ir nepieciešams praktiski demonstrēt šaušanu uz 23 metriem, un izsist ne mazāk par 195 punktiem no 300, ar 30 šāvieniem (3 sērijas pa 10 šāvieniem), pie tam ir nepieciešams iekļauties 10 minūtēs. Mērķis – standarts apaļš „L”. Neskatoties uz prasību stingrumu – licenci saņemt gandrīz nav reāli.

Ziemeļu Karolina: Kursu garums no 8 stundām un obligāti ir jāiekļauj rakstiskais tests par likumdošanas zināšanu ieroča izmantošanas jomā un zonām, kur tas ir aizliegts. Prasības teorētiskai daļai – 40 trāpījumi no 50 riņķī ar diametru 0.6m no 7 metru attāluma.

Teksa: no 10 stundām (5 stundas licences pagarināšanai), šaušana pa standarta mērķi no 2.7 metru, 6.4 metru un 13.7 metru attāluma ar 50 šāvieniem. Kā arī pareizi aizpildīt testu attiecībā par likumdošanu.

Juta: skat. Konnektikuta.

Ir vērts atzīmēt atsevišķi nepieciešamību kārtot drošības kursus medniekiem. Tādi kursi ir vairākumā apgabalos un savā masā ir ārkārtīgi liberāli. Piemēram, Teksasā līdz 9 gadu vecumam ir atļautas medības vecāko pavadībā, no 9 gadu vecuma pēc atbilstošu kuršu nokārtošanas – arī patstāvīgi. Ņju Džērsijā – no 10 gadu vecumā ir iespējama līdzīgo kursu kārtošana.


Tomēr, nevajag domāt ka ar to viss arī beidzās. Vairākumā šaušanas sabiedrībās ir pašu kritēriji rīkošanai ar ieročiem. Turklāt, ir ārkārtīgi populāri svešie kursi rīkošanai ar ieročiem, kas iekļauj sevī ievērojami būtiskas stundas un munīcijas skaitu. Visvairāk populāri ir kursi no НРА vidēji no 9 stundām un tie iekļauj sevī aptuveni 250 patronus.
Cik efektīvi ir šie kursi principā?
Pat ļoti. Ir pietiekoši teikt ka pēc traumatisma līmeņa medības atrodas kaut kur starp boulingu un biljardu. Dažādas pakāpes traumas iegūst tikai 5 no 100 000 medniekiem. Pie tam, neskatoties uz ieroču daudzuma rekordiskiem pieaugumiem no gadu gadā – nāvju skaits negadījumu rezultātā nepārtraukti samazinās.

Attiecībā uz citiem Dienvidamerikas, Eiropas un NVS valstīm, tad te valda lielākais plašums fantāzijai un variantu daudzveidība vienkārši pārkāpj visas robežas. Un ja Baltijas valstu likumdošana ir diezgan liberāla, tad Rietumu Eiropai tieši otrādi – ir licenču pat ieroča glabāšanai saņemšanas birokratizētas procedūras.

Latvija: slēptas nešanas licences saņemšanai ir jānokārto eksāmens no 4 jautājumiem no likuma par ieročiem, kā arī praktiskā daļa – nepilna MP izjaukšana un salikšana. Tiek ņemts vērā arī DT ievērošana procesā. Medībām ir nepieciešams papildus nokārtot ieskaiti par atbilstošu likumdošanas daļu, izpildīt vingrinājumu šaušanā pa skrejošu meža cūku (35 metri, 10 šāvieni, minimālais 40 punkti) no gludstobra ieroča. Un/vai šaušana pa skrejošu alni no vītņota karabīna/šautenes uz 100 metriem (10 šāvieni – minimālais 50 punkti).

Lietuva: 10 testa jautājumi, minimālais atbilžu skaits – 8. Praktiskā daļa – nav.

Čehija: Salīdzināsim ar Latviju, nebūtiskas atšķirības teorētiskā daļā.

Igaunija: Teorētiskais eksāmens – 10 jautājumi (8 – pēc likumdošanas, 1 attiecībā pret DT, 1 – attiecībā pret pirmās palīdzības sniegšanas). Praktiskā daļa – šaušana par 25 metriem sporta mērķi, 3 šāvieni.

Vācija: apmācība ilgst 16 stundas. Jaukts – teorija un prakse. Tomēr, apmācība ir tikai pirmais posms iekļūšanas šaušanas klubā. Personīgo ieroci vai iegādāties tikai pēc gada dalības klubā un tikai zem noteiktās disciplīnas, bet dotais nosacījums ir taisnīgs tikai sporta šāvējiem. Apmācība medībām ilgst vairāk (līdz gadam) un ievērojami dārgāka (vidēji ap 2 000 EUR). Prasības zināšanām – kolosālas, floras un faunas bioloģiskās daudzveidības zināšanas, komandu medību suņiem zināšanas, praktiskās ieskaites šaušanā no jebkura veida ieročiem. Tāpat pastāv ieroču kolekcionēšanas variants noteiktā tematikā, piemēram, par noteiktu laika periodu. Arī jānokārto noteikts eksāmens komisijas priekšā par atbilstošās tematikas zināšanām. Ārkārtīgi dārgi.

Šveice: Rietumu Eiropas valstu vidū atšķiras ar diezgan liberālu likumdošanu un aizņem otru vietu pasaulē pēc ieroču daudzuma uz 100 000 iedzīvotājiem pēc ASV. Pie tam, ieroča iegādei nav nepieciešama nekāda apmācība. Tomēr, tā ir nepieciešama slēptas nešanas licences saņemšanai, kas, droši vien, nav pieejams vairākumam iedzīvotāju. Un atkal – ar to nebūs problēmu pat cilvēkiem, kuri praktiski nekad nebija saskārušies ar šo priekšmetu.

Kanāda: Jebkura šaujamieroča iegādei ir nepieciešams nokārtot minimumu pēc DT. Bet tas tiek kompensēts ar kopīgas likumdošanas nežēlību.

Moldova: neskatoties uz likumā esošo punktu par ieroča iegādāšanas vēlošās personas obligāto apmācību – nedz pašā likumā, nedz likumpamatotos aktos tāds nav reglamentēts, tieši tāpēc var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ukraina: Dotie apmācības dati pārsvarā attiecas uz medības, gāzes un traumatiskiem ieročiem. Te atkal, pa cik nav īpašs reglaments, tad pastāv vairāki termiņi no 14 līdz vairāk par 60 stundām.
Izraēla: Licences ieroča iegādei saņemšanai ir nepieciešams nokārtot kursus, kas ilgst 40 stundas + gala eksāmenu, ieskaite ir no 80% trāpījumiem.

Spānija: licence tiek izsniegta atkarībā no iegādes veida un mērķiem. Par kopīgu visiem ieroču veidiem ir trīs lekcijas par apgrozības noteikumiem, drošības tehnikas un ieroču veidu jautājumiem. Gada eksāmens tiek kārtots rakstiskā veidā. Praktiskā daļa variējas, pistolēm – 22.kalibrs, šaušana uz 25 metriem ar vienu roku, ir nepieciešams ne mazāk par 50 punktiem.

Panāma: Apmācība kā tāda nav. Ir nepieciešama tikai kopēja pieskaitāmības pārbaude un tests uz narkotikām.

Brazīlija: rindu iedzīvotajiem licences saņemšana ir mazreāla, visiem pārējiem – ārkārtīgi burokratizēta un salīdzināma ar milzīgiem laika tērējumiem nepieciešamo izziņu vākšanai.

Čīle: Kopumā, ļoti līdzīgi Spānijai, tikai ievērojami vieglāk. Žandarmērija pārbauda vai cilvēks kopumā māk apieties ar ieroci, kā arī spējīgs trāpīt mērķi no 10 metriem.

Argentīna: Praktiski viss tāpat kā Čīlē.

Hondurasa: Ārkārtīgi liberāla likumdošana. Apmācība nav nepieciešama.

Rezumējot visu augstāk minēto, var atzīmēt, ka par efektīvāku un prātīgu apmācības veidu tiek uzskatīts jaukts kurss, kas ilgst no 4 līdz 8 stundām, ar uzsvaru uz ieroča lietošanas juridiskiem aspektiem uz reālo gadījumu piemēriem. Praktiska daļa nav koncentrēta uz jebkādu sporta rezultātu sasniegšanas, pirmām kārtām orientējoties uz drošības tehnikas pamata punktu ievērošanas ieroča izmantošanas laikā.

Ļoti viegli ievērot to, ka vairākumā gadījumos par efektīvākām un mūsdienīgākām apmācības metodēm tiek uzskatīti kursi, kaut arī tiem ir valsts akreditācija. Savukārt, resoru prasības balstās uz novecojušām direktīvām un bez regulārās iesaistes no augšas, ātri novecojās un kļūst par neaktuāliem. Spilgtākais piemērs – kursi Baltijas valstīs, kas papildus pārējam prasa Makarova pistoles salikšanu, pie mūsdienīgo paraugu esamības, kuriem bieži vien nav pat neautomātisku aizsargu.

Optimālāka ir apmācības sadalīšana pēc pielietošanas jomas un to decentralizācija maksimālā apjomā. Katrai medību saimniecībai ir savas īpatnības, kā rezultātā arī medības noteikumi tajā var kardināli atšķirties no pārējiem. Tas pats attiecas arī uz sporta objektiem un to disciplīnām. Zināma unifikācijas līdzība var būt vērojama tikai kursiem, kas ir nepieciešami licences pašaizsardzības ieroča saņemšanai.

Avoti: www.marss.lv; www.gruzdov.livejournal.com

   
9.18 / 17
sūtīt draugam